Klimatyzacja – idealna na gorące lato

Klimatyzacja to proces uzdatniania powietrza i automatycznego utrzymywania temperatury, wilgotności, prędkości przepływu powietrza oraz czystości w zamkniętej przestrzeni lub jej części, niezależnie od zewnętrznych warunków meteorologicznych oraz zmiennych emisji ciepła i wilgoci w tej przestrzeni. Jak wiadomo z kursów fizyki, każda ciecz pochłania ciepło w procesie parowania. I odwrotnie, ciepło jest oddawane w wyniku kondensacji pary wodnej. Taką zasadę działania wykorzystuje klimatyzator.

Klimatyzacja Rzeszów – działanie

Klimatyzator składa się z zamkniętego hermetycznego obiegu, w którym krąży specjalna substancja – czynnik chłodniczy. Ciepło jest wymieniane między czynnikiem chłodniczym a powietrzem w wymienniku ciepła. Wentylator wdmuchuje powietrze przez wymiennik ciepła, aby przyspieszyć wymianę ciepła między czynnikiem chłodniczym a powietrzem. W zależności od procesu zachodzącego w wymienniku ciepła, jeden z nich nazywany jest parownikiem, a drugi skraplaczem. Gdy klimatyzator pracuje w trybie chłodzenia, wewnętrznym wymiennikiem ciepła jest parownik, a zewnętrznym wymiennikiem ciepła jest skraplacz. Gdy klimatyzator pracuje w trybie ogrzewania, wymienniki ciepła zamieniają się miejscami. Zimno nie jest wytwarzane, ale ciepło jest przenoszone przez czynnik chłodniczy z jednego miejsca do drugiego. Z tej zasady wywodzi się nazwa „pompa ciepła”. Z tego samego powodu klimatyzator może „wytworzyć” około 3 razy więcej ciepła lub zimna niż zużywa energii elektrycznej. Najważniejszą czynnością konserwacyjną, która zapewnia sprawność klimatyzatora, jest regularna wymiana lub czyszczenie filtrów w urządzeniu. Zatkane, brudne filtry blokują normalny przepływ powietrza i znacznie zmniejszają wydajność systemu klimatyzacji. Powietrze, które omija nieczyszczony filtr, może przenosić zanieczyszczenia bezpośrednio do wężownicy parownika i osłabiać jej zdolności absorpcyjne. Wymiana brudnego, zatkanego filtra na czysty może zmniejszyć zużycie energii przez klimatyzator o 5% do 20%. Filtry mogą wymagać częstszej uwagi, jeśli klimatyzator jest stale używany, w otoczeniu panuje duże zapylenie lub w domu przebywają futrzane zwierzęta. Jeśli masz taką możliwość, pamiętaj o umieszczeniu na urządzeniu klimatyzacyjnym regulatora czasowego. Niech chłodzenie wewnętrzne o większej intensywności odbywa się w czasie nieobecności użytkownika, a klimatyzacja o mniejszej intensywności – w czasie jego obecności. Tego typu system pomoże stworzyć komfortowe środowisko. Klimatyzacja Rzeszów to najwyższa jakość w najniższej cenie.

Zobacz również: klimatyzacja Rzeszów.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *