Szkolenia laboratoryjne

Technolodzy laboratoriów medycznych i technicy laboratoryjni są pokrewnymi zawodami, które łatwo pomylić. Jednak przygotowanie edukacyjne i obowiązki różnią się znacznie w przypadku tych dwóch miejsc pracy. Technolodzy muszą zdobyć tytuł licencjata i mieć szersze szkolenie i wiedzę teoretyczną niż technicy, którzy potrzebują tylko stopnia naukowego. Technicy zbierają, przetwarzają i analizują próbki. Wykonują procedury laboratoryjne i konserwują instrumenty. Technolodzy mają te umiejętności, a także dodatkowe, takie jak ocena i interpretacja trudnych wyników, prowadzenie badań, opracowywanie nowych metod i procedur laboratoryjnych oraz nadzorowanie techników. Technicy laboratoryjni zbierają i przetwarzają próbki, raportując wyniki personelowi medycznemu.
Typowe obowiązki obejmują przygotowywanie rozwiązań, analizowanie próbek i konserwację sprzętu laboratoryjnego. Aby zostać technikiem laboratoryjnym, potrzebujesz stopnia naukowego lub certyfikatu ze szpitala, szkoły zawodowej lub Sił Zbrojnych.

O tym warto pamiętać!

Jako absolwent nauk ścisłych lub naukowiec masz duży i zróżnicowany wybór możliwości w branży farmaceutycznej i wyrobów medycznych. Przy tak wielu opcjach może być trudno znaleźć stopy i dowiedzieć się, od czego zacząć. Niestety, nie ma jednego zestawu konkretnych nazw stanowisk, których używa każda firma, a wymagania dotyczące podobnych stanowisk mogą (i robią) zmieniać się między firmami. Dopóki naprawdę nie uporasz się z możliwościami branżowymi, nie dyskontuj miejsc pracy na podstawie samego tytułu. Nawet prace, które brzmią niszowo, często mają pewną elastyczność w zakresie przedmiotu studiów i wymaganego poziomu doświadczenia. Role naukowe w farmacji często dotyczą bardziej umiejętności, które posiadasz, niż tytułu twojego stopnia. Jako krótki opis stanowiska, technicy laboratoryjni współpracują z naukowcami i inżynierami w laboratorium i pomagają w szeregu eksperymentów i badań. Realizują zarówno rutynowe procedury, jak i jednorazowe projekty, które będą uzależnione od funkcji laboratorium – technik laboratoryjny może pomóc w opracowaniu nowych produktów, zdiagnozować choroby, czy przeprowadzić teksty mechaniczne lub diagnostyczne, w zależności od charakteru pracy, w której specjalizuje się zatrudniająca ich firma.  Szkolenia laboratoryjne są przeprowadzane przez odpowiednio wykwalifikowane do tego osoby. Niektóre prace laboratoryjne odbywają się w placówkach oświatowych, w tym w szkołach i na uniwersytetach, gdzie zadaniem technika będzie wspieranie nauczycieli przedmiotów ścisłych, wykładowców i studentów. Technicy mogą wykonywać różne funkcje wsparcia technicznego, dlatego ich praca będzie często bardzo zróżnicowana. Może to obejmować niezależną pracę i branie odpowiedzialności za jakość i dokładność własnej pracy lub jako część szerszej grupy, współpracującą z innymi technikami naukowymi.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *