Lokalizacja nieszczelności

Odpowiednia lokalizacja nieszczelności jest ważna, aby zapobiec dalszemu przedostawaniu się wody. Wykrywanie wycieków może być postrzegane jako krytyczna część reagowania kryzysowego. Zapewnia wczesne powiadomienie o potencjalnie istotnym zdarzeniu, a tym samym umożliwia szybszą reakcję na to zdarzenie. Biorąc pod uwagę złożoność tematu, wykrywanie wycieków jest badane niezależnie od innych działań reagowania kryzysowego, ale można je uznać za aspekt reagowania kryzysowego zmniejszający możliwości wycieku. Rolę wykrywania wycieków można ocenić albo w określaniu wielkości i dyspersji wycieku, albo jako samodzielny element, który jest następnie wykorzystywany do korygowania poprzednich szacunków konsekwencji. Pierwsze podejście jest logiczne i spójne z rzeczywistymi scenariuszami. Korzyścią z wykrywania wycieków jest rzeczywiście ich potencjalny wpływ na wielkość i rozproszenie wycieku. To ostatnie podejście, oceniające możliwości wykrywania wycieków oddzielnie, oferuje zaletę scentralizowanej lokalizacji dla wszystkich problemów związanych z wykrywaniem wycieków, a tym samym wydajność modelowania.

O tym warto pamiętać!

Istnieje wiele powodów, dla których rachunek za wodę może wydawać się wyższy niż się spodziewasz. Jeśli masz wodomierz, zadaj sobie następujące pytania. Może to zaoszczędzić wysiłku związanego z organizacją, aby ktoś przyszedł i zbadał potencjalny wyciek. Jeśli nie masz wodomierza, rachunki są oparte na ocenie nieruchomości przez firmę wodociągową. Zwykle zależy to od liczby sypialni w obiekcie. Teoretycznie odnosi się to do liczby osób korzystających z wody. Możesz sprawdzić w swoim przedsiębiorstwie wodociągowym, czy ich oszacowana opłata jest prawidłowa. Na przykład woda używana w dużym domu może być przeszacowana, jeśli mieszka tam tylko jedna osoba.

Właściwości zasilane wodą muszą posiadać zewnętrzny zawór odcinający. Zawór ten steruje dopływem wody do tej nieruchomości. Gdy nieruchomość zawiera więcej niż jeden budynek, zwykle istnieje pojedynczy zawór odcinający lub wiele zewnętrznych zaworów odcinających do sterowania wodą. Jednak każdy budynek będzie miał swój własny licznik. Firmy wodociągowe zwykle instalują licznik na zaworze odcinającym. Tam, gdzie wodomierze znajdują się wewnątrz bloków komunalnych, znajdują się z dala od zaworu odcinającego. Zewnętrzny zawór odcinający ma dwie strony: stronę nieruchomości i stronę ulicy. Właściciele nieruchomości są odpowiedzialni za wszelkie wycieki po stronie nieruchomości (nawet jeśli licznik znajduje się wewnątrz nieruchomości). Firmy wodociągowe są odpowiedzialne za stronę ulicy. Woda wyciekająca z przewodów sieciowych po stronie ulicy nie przejdzie przez licznik.

Źródło: lokalizacja nieszczelności.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *